Φόρτωση ...

  Basic Basic
Booking
Plus Plus
Booking
Αυτόνομη πλατφόρμα προβολής προτάσεων διαμονής    
Ενσωμάτωση της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα σας
   
Ενσωμάτωση της πλατφόρμας στα Social Media Sites    
Ενσωμάτωση της πλατφόρμας στο tripnet.gr      
Σύστημα καταχωρίσεων και διαχείρισης
Σύστημα online κρατήσεων
   
Αυτόνομο σύστημα επικοινωνίας Β2C και Β2Β  
Διάθεση των πακέτων σας σε Τουριστικά Γραφεία
Προβολή των πακέτων σας στο tripnet.gr
 
Πώληση των πακέτων σας μέσω του tripnet.gr
Προβολή της εταιρίας σας στο tripnet.gr  
Κόστος από €15 από €45 από €40 από €105